Zeleni ključ

Mednarodni okoljski znak www.zelenikljuc.si

Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Kot nosilci tega znaka, vzdržujemo visoke okoljske standarde, kar dokazujemo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

                     CERTIFIKAT

                    Zeleni ključ
  


Naša okoljska politika

Izrekamo vam iskreno dobrodošlico! Želimo vam, da bi se v Pri Jerneju odlično počutili in da bi si obisk pri nas zapomnili po prijetnih doživetjih. Naš obrat Gostilna Pri Jerneju je v letu 2022 pridobil okoljski znak »GREEN KEY/ ZELENI KLJUČ«, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji, in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. S pridobitvijo znaka smo dobili priznanje ter izjavljamo, da:

  • ravnamo okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
  • prizadevali si bomo za zmanjševanje negativnega vpliva naše dejavnosti na okolje,
  • o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo naše obiskovalce, goste, prijatelje in sorodnike,
  • pri nakupu surovin in ostalih proizvodov bomo dajali prednost organskim in lokalnim izdelkom,
  • vsako leto si bomo zastavili nove okoljske cilje in vseskozi spremljali našo uspešnost vpeljave trajnostnih ukrepov,
  • Zavezali se bomo k aktivnem povezovanju z lokalnim okoljem. Od pridobivanja čim več surovin in proizvodov od lokalnih pridelovalcev.
  • enehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in za učinkovito rabo električne ter toplotne energije.

Takšno ravnanje je predvsem in najprej koristno za naravno okolje. V večini primerov gre pri tovrstni skrbi za okolje za majhne ukrepe, ki za nikogar od nas ne pomenijo velikega napora ter odrekanja ugodju. Potrebna so le preprosta in komaj opazna dejanja. A če se jih lotimo vsi skupaj, lahko spremenimo svet na bolje in ga zanamcem pustimo takega, kot smo ga dobili od prednikov.
Zaradi navedenega se zaposleni z »okoljskimi iskricami« zavezujemo k odgovornemu ravnanju do okolja, k čemur nagovarjamo tudi goste. Pomemben pogoj za pridobitev znaka Zeleni ključ je namreč prav osveščanje. Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k ohranitvi okolja. Veseli pa bomo tudi vaših pripomb in predlogov - upoštevali jih bomo v največji možni meri oz. jih posredovali na naslove pristojnih institucij.

Iskrena hvala za razumevanje in prijaznost!

Vodo si privoščimo za pitje, a smo pozorni na porabo

Za vzdrževanje zadovoljive kakovosti življenja porabi človek v povprečju 80 litrov pitne vode na dan. V Sloveniji porabimo dnevno od 130 do 200 litrov pitne vode na člana gospodinjstva. Za samo eno splakovanje wc-ja porabimo od 2 do 8 litrov čiste pitne vode, za kuhanje pa na dan povprečno slovensko gospodinjstvo porabi 6 litrov pitne vode.Vestno ločujemo odpadke

Smeti ločujemo skladno z navodili. Odpadke vselej odlagamo v ustrezne zabojnike in nikakor ne v naravo ali v odtoke. Tako odvrženi odpadki onesnažujejo podtalnico in druge vire pitne vode.


Zmanjšujemo uporabo plastike

Plastika predstavlja veliko grožnjo – tako okolju kot človeku samemu. V Sloveniji smo v letu 2017 proizvedli 987.151 ton komunalnih odpadkov oz. 478 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Letno posameznik v Sloveniji porabi od 100 do 300 plastičnih vrečk, ki pa so v uporabi le od nekaj minut do ene ure. Ker na svetu proizvajamo vedno več plastike, 6,4 milijona ton letno je pa pristane v okolju, imajo plastični delci in snovi, ki vdirajo v živalska in naša telesa, velik vpliv na kakovost našega zdravja.

Skrbno ugašamo luči

Uporabljamo varčne/led sijalke. Luči ugašamo, ko jih ne potrebujemo. S tem prispevamo k manjši porabi električne energije in k ohranjanju okolja.

Zmanjšujemo ogljični odtis

Naša namestitev ima kakovostno izolacijo in energetsko varčna okna. Vrata in okna zapiramo. Tako v poletnem času preprečujemo segrevanje prostorov, zato dodatno ohlajevanje ni potrebno. S tem učinkovito zmanjšujemo ogljični odtis.Uživamo v lokalnem bogastvu naravne in kulturne dediščine

Naravna in kulturna dediščina sta v našem okolju izjemni, spoznajte; in si oglejte naš obnovljeni toplar, ki je zavarovan kot kulturni spomenik, ter se sprehodite po Šentjernejski učni poti, kateri glavni cilj je ohraniti ali izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino, ter zunanjo zasaditev s tipičnimi rastlinami z zavarovanih območij v občini Šentjernej. V primeru, da potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na naše prijazno osebje.

Več o Zelenem ključu: www.zelenikljuc.si